Centres col·laboradors

Són els centres on es realitza la formació en àrees especialitzades no hospitalàries:

  • atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)
  • atenció domiciliària-pal·liatius (PADES)
  • salut mental (SM)
  • atenció primària rural (consulteu la pàgina: ‘Rotacions rurals‘)

Distribució dels centres col·laboradors segons centre docent