Centres col·laboradors

Aquests són els centres on es realitza la formació en àrees especialitzades no hospitalàries: atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), atenció domiciliària-pal·liatius (PADES) i salut mental.

Distribució dels centres col·laboradors segons centre docent

Anuncis