Cursos IIR

La formació teòrica de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària és una activitat que complementarà la formació adquirida a través de les rotacions. Els seus continguts tenen com a referent els que es deriven de les funcions essencials de l’atenció familiar i comunitària.

El curs tindrà una durada de dotze mesos repartits en dos anys. Les sessions seran presencials, una vegada al mes els dijous de les 9.00 hores a les 18.30 hores a la seu de l’Institut d’Estudis de la Salut.  La càrrega docent és de 84 hores amb continguts específics d’infermeria familiar i comunitària que seran complementades amb 66 hores de formació teòrica conjunta amb els metges residents de l’especialitat de família a les Unitats Docents Multidisciplinars (UDM).