La salut de l’IIR

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya,  per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia, treballadors socials) i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.  Desenvolupa programes dirigits d’una banda a promoure les habilitats i capacitats de les persones, i de l’altra a estudiar la salut, estils de vida i condicions de treball.

La Fundació du a terme moltes iniciatives per fer front als factors de risc que afecten la pràctica de les professions vinculades a l’àmbit de la salut.

Material d’interès:

Programa RETORN d’atenció a infermeres i infermers 

Guia per a tutors i professionals dels centres sanitaris docents (pdf)

 

 

Mitjançant una variada i àmplia oferta formativa, pràctica i de fàcil realització (tallers, cursos, xerrades i conferències, entre d’altres), la Fundació Galatea fa arribar els conceptes clau sobre la cura de la pròpia salut i també les habilitats i actituds necessàries al professionals de la salut.

la Fundació du a terme moltes iniciatives per fer front als factors de risc que afecten la pràctica de les professions vinculades a l’àmbit de la salut.