Guardies

Distribució percentual de les hores d’atenció continuada per any de formació          (ORDEN SCO/1198/2005, de 3 de marzo – Programa formativo de la especialidad
de Medicina Familiar y Comunitaria).

Full de registre de les hores de guàrdia