La salut del MIR

La Fundació Galatea va ser creada l’any 2001 pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya,  per vetllar per la salut i benestar de tots els professionals de la salut (medicina, infermeria, veterinària, farmàcia, psicologia, odontologia, treballadors socials) i conseqüentment garantir una millor qualitat assistencial als ciutadans.

Material d’interès:

Què em convé saber, ara que començo la residència? (tríptic / pòster)

Guia per a tutors i professionals dels centres sanitaris docents (pdf)