Rotacions rurals

La rotació per un centre rural està contemplada en el programa de l’especialitat.

Els arguments per potenciar la docència de la medicina de família en el medi rural són:

 • les especificitats de l’exercici mèdic rural
 • els elements conceptuals clàssics de l’atenció primària es poden aprendre més fàcilment en comunitats petites com les rurals
 • el futur professional del metge de família pot desenvolupar-se en l’àmbit rural considerant que a Catalunya existeixen 875 consultoris rurals juntament amb 45 Centres d’Atenció Primària (CAP) en poblacions de menys de 3000 habitants

Característiques de la rotació rural

  • És de caràcter obligatori.
  • La durada serà d’un mes
  • Es realitzarà preferentment durant el segon i tercer any de residència.
  • Es podrà realitzar en un dels centres acreditats per la Comissió de Docència de la UD MN o en un centre rural acreditat d’una altra UD MFiC de Catalunya

Centres de la GT Metropolitana Nord acreditats per fer la rotació rural.PDF

Sol·licitud de la rotació rural 

S’haurà de fer com a mínim amb 1 mes d’anticipació a través del següent formulari. En el cas que el centre rural pertanyi a una altra UD s’haurà de fer amb més de dos mesos per endavant per a que es pugui fer la sol·licitud a la secretaria de la UD corresponent.

Podeu consultar la disponibilitat dels centres acreditats a la UDMN en el següent enllaç