Rotacions optatives / externes

Definició i característiques de les estades electives

Segons el Programa de l’especialitat (ORDEN SCO/1198/2005, pàg. 15.190):

Estancias electivas complementarias o aprendizaje de campo en el centro de salud: 3 meses (R3) – Las estancias electivas para facilitar ajustes de competencia o realizar formación complementaria, se harán al finalizar el tercer año, antes de que el residente inicie su estancia en el centro de salud. Si el tutor y el residente no consideran necesaria su realización el residente se incorporará al centro de salud.-

 Tipus d’estades electives i sol·licitud

 • Rotacions optatives. Les que es defineixen en el Programa de l’especialitat.

a) A l’hospital, centres col·laboradors o el centre d’atenció primària on està previst que el resident faci la formació

SOL·LICITUD: El tutor i el tutor hospitalari han d’estar d’acord.

  • A l’hospital, ho gestionarà el tutor hospitalari
  • Al CAP, ho gestionarà el coordinador docent del centre
  • En un centre col·laborador, es farà la sol·licitud per correu electrònic a la UD MN.

b) En hospitals, centres col·laboradors o centres d’atenció primària no prevists en el programa del resident però on fan formació altres residents de la UD MN

SOL·LICITUD: El tutor i el tutor hospitalari han d’estar d’acord.

  • Es tramitarà mitjançant la Cap d’estudis (enviar el formulari estandarditzat a secretaria de la UD MN)
  • La Comissió de Docència ha d’autoritzar la rotació

 

 • Rotacions externes: les definides pel RD 183/2008. En centres o hospitals no previstos en el programa de formació del resident (pels que no fan formació sistemàticament els residents) i que estan fora de l’àmbit de la UD MN. La seva durada serà màxim d’un mes i comptarà com 1 dels 3 mesos de les rotacions optatives. Normativa.

  SOL·LICITUD: El tutor i el tutor hospitalari han d’estar d’acord.

   • Es tramitarà mitjançant la Cap d’estudis (enviar els formularis estandarditzats a la secretaria de la UD MN)
   • La Comissió de Docència ha d’aprovar la sol·licitud i la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària és qui l’autoritza

Les sol·licituds s’hauran de fer amb una anticipació de 2 mesos com a mínim.

Podeu consultar els centres on els residents de promocions anteriors han fet la rotació externa (pdf).

NOTA: Cal tenir en compte que a l’Hospital de l’Esperit Sant (Santa Coloma de Gramenet) el calendari de les rotacions dels residents de MFiC s’organitza de forma que alguns mesos contemplen dins de les rotacions hospitalàries rotacions optatives per serveis dins de l’hospital (generalment entre R2-R3). Aquestes rotacions es consideren dins el pla de formació del resident i per tant no es tracta de formació complementària (estades electives).

 

Distribució de les estades electives

Com diu la seva definició són opcionals pel que no tots els residents tindran la necessitat de fer 1, 2 o els 3 mesos d’aquest tipus de formació. Els mesos que no es demani fer rotació optativa/externa el resident s’incorporarà al seu centre de salut per fer la formació a l’Atenció Primària amb el seu tutor.

Les rotacions optatives / externes hauran de ser acceptades i pactades amb el tutor.

Es disposarà d’un màxim de 3 mesos per les estades electives a realitzar preferiblement en el darrer trimestre de R3 o els primers 3 mesos de R4. En cap cas es permetrà fer una estada fora del centre de salut en els darrers 3 mesos de la residència.

Opcions:              Rotacions optatives / electives (0, 1, 2 ó 3 mesos)

Rotació externa (1 mes) + Rotacions optatives / electives (0, 1 ó 2 mesos)

 

Unitats on es poden realitzar les estades electives

Incloses en l’itinerari formatiu (estades d’1 mes per millorar el nivell de competència)

 • ASSIR
 • Atenció Primària en centre rural (centres rurals acreditats)
 • Dermatologia
 • Digestologia
 • Endocrinologia
 • Hematologia
 • Neurologia
 • Oftalmologia
 • ORL
 • Pediatria (AP)
 • Pneumologia
 • PADES
 • Reumatología
 • Salut mental
 • UFISS / Unitat de geriatria
 • Urgències

 

No incloses en l’itinerari formatiu (estades d’1 mes)

 

Per a més información, contacteu amb  la UD MN.