Recerca

Des dels seus inicis, la UD MN ha donat valor a la realització i presentació dels treballs de recerca dels residents amb dues dates importants en l’any lectiu:

  • Jornada de Recerca de la UD MN,  en la qual els residents que acaben la formació especialitzada presenten els treballs que han desenvolupat al llarg de la seva formació. Constitueix l’acte de comiat de la promoció.
    Podeu consultar els programes de les jornades passades a la pàgina Jornades Recerca
  • Presentació dels protocols de recerca dels R3: es tracta d’una sessió de treball en la qual participen residents i tutors per discutir, valorar i millorar el projectes que volen desenvolupar els residents.

Alguns dels tutors també treballen activament en la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord en diversos grups de recerca acreditats per la IDIAP Jordi Gol.

ArtPer / PerArt (Grup de Recerca en Arteriopatia Perifèrica)

GRemHAp  (Grup de Recerca en Malalties Hepàtiques a l’Atenció Primària)

 .

.

Recursos d’interès

PubMed

Fisterra

Cochrane