Residents

En l’actualitat hi ha 124 residents de Medicina Familiar i Comunitària, distribuïts en els centres docents tal i com mostra el següent quadre.

Anuncis