Documents

GENERALS

  • Formacio i supervisió dels residents

Programa de l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària

Guia del Itinerari Formatiu MFiC.  Document amb informació sobre l’estructura i organització de la UDMN. (Català / Castellà)

Libro del residente de MFyC

Guia del residente 2016

Protocol de supervisió del resident UUDD MFiC

 

  • Normativa general

Decret 165/2015, de formació sanitària especialitzada a Catalunya

Real Decreto sobre la relación laboral de los residentes

Protocol per garantir el dret a la dignitat i a la intimitat del pacient, de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (2016).

AVALUACIÓ

Formulari per avaluar una rotació (a emplenar pel resident)

Full per avaluar la rotació d’Atenció Primària (R4)

Entrevista tutor-resident (I):    formulari estàndard per enviar a la Unitat Docent

Entrevista tutor-resident (II):  document per guardar al portafoli on es valora el procés d’aprenentatge i adquisicions de competències i habilitats del resident

Guia del Llibre del resident (Portafoli)

Anuncis