Rotacions

El cronograma (pla de formació) que proposa el programa de l’especialitat està adaptat a les característiques de cada hospital de referència, de manera que la distribució dels serveis/unitats on es fa la formació (rotacions) pot ser diferent segons el centre docent.

Esquema de la distribució de les rotacions en cadascun dels hospitals:

Anuncis